pocetak
resenja
usluge
O_nama
partneri
reference
kontakt
Proficom

Da bi Vaši progami postigli pun efekat u poslovanju, preporučujemo nabavku adekvatne računarske i mrežne opreme. Proficom tim Vam može napraviti optimalnu ponudu, kako bi dobili najbolji odnos cene i kvaliteta.

 

 

Projektovanje i instalacija mrežnih sistema

 

 

1. Projektovanje sistema

Planiranje i strategija projektovanja IT sistema pružiće rešenje na sledeća pitanja. Da li znate kakav Vam server treba, koliko računara, štampača, kakav internet paket? Dobar projekat, koji realizuju iskusni i kompetentni stručnjaci, predvideće sve Vaše potrebe.

 

2. Instalacije

Usluga Proficom-a podrazumeva instalacije operativnih sistema i programa, prilagođene potrebama klijenta. Serverski deo obuhvata instalacije Windows Server operativnih sistema 2003, 2008, 2012 sa ulogama: Terminal server, Domen kontroler, DNS i DHCP server. Klijentski deo obuhvata instalacije Microsoft Windows Xp, Windows 7, Office, antivirus i ostalih neophodnih programa, kao i konfigurisanje mejlova, bekap sistema i podataka.

 

3. Računarska mreža

Proficom vrši ispitivanje i proveru mrežnih instalacija. Na raspolaganju su Vam i usluge programiranja rutera (CISCO, Mikrotik, TP-Link, HP...), postavljanja Wireless-a (AP, WiFi ruter) i podešavanja upravljivih svičeva.

 

4. Servis

Naša tehnička podrška pruža klijentima kvalitetnu uslugu preventivnog i tekućeg održavanja računarske i mrežne opreme. Sigurna je brza, pouzdana i stručna intervencija, sa potrebnim zamenskim uređajima, kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja. Nudimo servis u garantnom roku, kao i van garantnog roka. Održavamo sve IT uređaje koji se koriste u redovnom poslovanju, uz detekciju i otklanjanje složenijih kvarova u kratkom vremenskom periodu.

 

5. Aplikacije

Finansijsko knjigovodstvo, robno materijalno knjigovodstvo, pogonsko knjigovodstvo, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obračun zarade, blagajna, evidencija čekova, obračun kamate, transport(distribucija), upravljanje magacinom, poljoprivredna proizvodnja, fiskalna kasa.

 

6. Projektovanje  i izrada mrežne arhitekture, video nadzor, rešenja za mobilne telefone

Dvanaestogodišje iskustvo i veliki broj projektovanih i realizovanih računarskih mreža i komunikacija, od malih sistema do računarskih mreža sa nekoliko desetina radnih stanica, su dovoljan pokazatelj našeg stručnog tima koji je u staju da ispuni i najsloženije zahteve naših korisnika. Na osnovu Vaših potreba naš stručni tim će Vam ponuditi nekoliko konceptualnih rešenja računarskih mreža i u saradnji sa Vama izabrati najoptimalnije. Nudimo mogućnost izrade poslovnog sistema za mobilne telefone koji bi vam omogućio pristup svim podacima vezanim za Vaše poslovanje uz integraciju sa postojećim softverom kroz interakciju sa Vašom bazom podataka.

 

7. Integrisani paket za trgovinske firme

Namenjen je poslovnim sistemima, koji u svom sastavu imaju jedan ili više maloprodajnih objekata i magacina. Paket je sastavljen iz celina : Nabavka (sistem nabavke od momenta poručivanja robe do prijema u magacin/maloprodajni objekat), Objekti (prijem, izdavanje i manipulacija artiklima u okviru magacina/maloprodajnog objekta), Marketing (vođenje politike cena), Sistem izveštavanja (sadrži operativne izveštaje : cenovnik, stanje objekta, kartica artikla, pregled po dokumentima..., menadžerske izveštaje : optimalne zalihe, profitabilnost artikla/prodajnog mesta, analize po dobavljačima/kupcima/grupama artikala... i Zakonom predviđene izveštaje : obračun PDV-a, kepu knjiga, knjiga šanka, knjiga ulaznih/izlaznih računa...Finansije su podrška gore navedenim celinama sa automatskim kontiranjem svih robnih i troškovnih dokumenata. Modul je integrisan sa HALCOM bankarskim sistemom čime je omogućeno pripremanje naloga za plaćanje kao i uvoz izvoda banke. Transport omogućava kreiranje distributivnih linija za poslovne sisteme koji imaju sopstvenu distribuciju uz formiranje dokumenata po distributivnim linijama, kao i prateće dokumentacije (otpremnice, tovarni listovi...), Fiskalna(kompjuterska) kasa namenjena je radu u maloprodajnom objektu. U modul je ugrađen komunikacioni softver za najčešće korišćene fiskalne uređaje : Galeb, Hcp, Comtrade, Telefonija, Geneco...Rad korisnika moguć je na tri načina :  kompjuterska tastatura, touck screen ekran ili programabilna tastatura. Svi modeli imaju mogućnost kreiranja lojaliti programa za kupce na vrednost računa/artikla ili drugih vrsta akcijske prodaje. Restoranska kasa ima mogućnost izdavanja porudžbina po stolovima/sektorima u sali koji se vizuelno mogu rasporediti kao fizički raspored u objektu. Takođe, kasa sadrži i  evidentiranje izdavanja soba/apartmana, kao i vanrestoranskih dostava.

 

8. Integrisani paket za proizvodne firme

Namenjen je poslovnim sistemima, koji u svom sastavu imaju proizvodne procese. Paket sadrži : Definisanje sirovinskog sastava(recepture) za gotov proizvod(poluproizvod). Ulaz sirovina po prosečnoj nabavnoj ceni. Trebovanje sirovina za proces proizvodnje(prenos sirovina u proizvodnju u toku). Proizvodnja gotovih proizvoda(poluproizvoda). Softversko rešenje nije ograničeno brojem faza, a pri završetku svake faze cena proizvoda se generiše cenom koštanja sirovinskog sastava. Ukoliko se paket integriše sa modulom trgovinske firme dobija se potpuno zaokružen poslovni sistem.

 

9. Integrisani paket za knjigovodstvene agencije

Namenjen je knjigovodstvenim agencijama, koje pokrivaju veći broj obično manjih klijenata. Kako su naša softverska rešenja modularno programirana, korisnik naših rešenja može birati aplikacije koje su mu potrebne. Najčešći izbor za koji se opredeljiju naši klijenti su : finansijsko knjigovodstvo, obračun zarada, osnovna sredstva i obračun kamate...

 

10. Integrisani paket za zemljoradničke zadruge

Specifična problematika nametnula je i potrebu za razvojem posebnog rešenja koje sadrži delove:

 

Obrada otkupnog mesta namenjen je evidentiranju prijema poljoprivrednih kultura. Rešenje pruža mogućnost samostalnog definisanja parametara za otkup(vlaga, hektolitar, nečistoća, troškovi...). Broj otkupnih mesta i kultura je neograičen, a razvijen je i modul kojim se otkupno mesto direktno vezuje za server. Modul sadrži vezu na VAGAR merni instument čime je moguće na samom otkupnom mestu obraditi odvagu i završiti dokumentaciju. Takođe na isti način se obrađuje transport poljoprivrednih proizvoda krajnjem kupcu(premeštaj na drugu lokaciju) uz evidenciju svakog transporta.

 

Obrada dokumenata namenjen je kreiranju svih dokumenata koji nastaju u procesu ugovaranja poljoprivredne proizvodnje(ugovori, aneksi, zaduženja(naturalna, € i RSD) za repromaterijal, sve vrste avansa, vlasnički listovi...). Nakon predaje kulture softversko rešenje uz minimalnu asisteciju operatera zatvara zaduženja uz izradu neophodne dokumentacije(kompenzacioni listovi, otkupi, kursne razlike, obračun lagera...)

 

Sistem izveštavanja sadrži specifične preglede koji nastaju u procesu poslovanja. Detaljna statistika o prijemu poljoprivrednih kultura po otkupnim mestima/kooperantima sa prikazom svih parametara od bruto količine do SRPS kvaliteta. Detaljna analiza kooperanata(kartica kooperanta) koja sadrži sve vrste zaduženja, predaju kulture, kompenzacije, isplate, lagere...

Paket je obavezno integrisan sa fiskalnom kasom(izdavanje repromaterijala sa fiskalnim računom), kao i paketom trgovinske firme čime je poslovni proces zaokružen.

 

 

11. Instalacija i održavanje DB servera(SQL, MySQL, FIREBIRD...)

 

 

12. Finansijsko savetovanje

 

 

13. Uslužni obračun zarada

 

 

14. Dizajn, WEB dizajn i internet programiranje

 

Imate firmu i želite da proširite poslovanje, onda je web sajt jedini efikasan način da na tržište plasirate svoje usluge ili proizvode. Web sajt u današnje vreme je drugi naziv za vizit karticu, čak i više od toga, jer je on dostupan cele godine, 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno sa kompletnom ponudom proizvoda ili usluga.

 

Dobar dizajn predstavlja osnovu za sve dalje marketinške kampanje. Vaša prepoznatljivost na tržištu je deo Vaše uspešnosti, a mi Vam u tome možemo pomoći. U našoj ponudi su grafička rešenja dizajna za : logo, vizit karte, banere, sve vrste panoa, WEB dizajn sa ili bez izrade sajta.

 

Za sve one koji imaju web sajt, a nemaju dovoljno vremena i iskustva da sami ažuriraju web stranice, nudimo održavanje sajtova. Želite da modernizujete već postojeći web sajt, da ga učinite funkcionalnijim, onda je pravo rešenje redizajn sajta.

 

 

 

Budite za korak ispred drugih sa našim rešenjima za :

•Trgovinske firme
•Proizvodne firme
•Maloprodajne objekte
•Restorane i kafiće
•Knjigovodstvene agencije
•Zemljoradničke zadruge

•Izrada specijalizovanih softverskih rešenja po Vašem zahtevu

Saznaj više
 

PONAĐITE NAS NA FACEBOOK

NOVOSTI

ŠTA NAŠI KLIJENTI MISLE O NAMA ...

Sa programom smo prezadovoljni tehnička podrška je odlična ...

Branislav Bajić - Proficom